เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 10 กันยายน 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวจิราพร กิจธัญญปรีดา นางสุวารี กล่ำทวี นางกาญจนา จันทร์แช่มช้อย นางกรวรรณ ศิรประภาภักดี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 9 กันยายน 2564 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางกัณฑ์พัศวรภาน์ เสนคราม ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ...

ลพบุรี

วันที่ 10 กันยายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง นางแสงอรุณ ชัยจำรัส นายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง และเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง นำอาหารกลางวัน จำนวน 150 ชุด และขนม 200...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 10 กันยายน 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และกอ.รมน.จว.นครราชสีมา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงชุดธารน้ำใจให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย จำนวน 53 ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านใหม่สะแกราช ม.15...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 9 กันยายน 2564 พ.อ.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รอง ผอ.รมน.ช.ย.(ท) นำเครื่องดื่มคิวมินซี จากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นากยกหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย(CI)...