เลือกหน้า
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID – 19 พร้อมทั้งพบปะ อำนวยความสะดวก ผู้มารับบริการฉีดวัคซีน...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 2 กันยายน 2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน พร้อมกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน ออกเยี่ยมผู้ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 3 กันยายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ร่วมถวายชุดPPE ป้องกันเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดกาวน์กันน้ำ และถุงมือยาง ที่ใช้ในการณาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัส...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID...