เลือกหน้า
เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้ นางสาวจุรีย์ ศรีสุวรรณผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย จนได้รับความเสียหายทั้งหลังของนางทองอยู่...
เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้นางสาวจุรีย์...
เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์เพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้ นางสาวจุรีย์ ศรีสุวรรณผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มอบเงินสด จำนวน...
เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ แม็คโครสาขาเพชรบูรณ์นายกฤษณ์ คงเมือง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 43 ราย 17.200...
เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมืองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวจุรีย์...