เลือกหน้า
นครพนม

นครพนม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามนโยบายของสภากาชาดไทย...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้สมาชิก บุคลากรและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนมและอำเภอบ้านแพง รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครพนม...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมโดยการบริหารงานของนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามนโยบายของสภากาชาดไทย...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนมและอำเภอนาแก...
นครพนม

นครพนม

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ด้วยความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชน ผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการปิดหมู่บ้าน บ้านหนองเทา หมูที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม...