เลือกหน้า
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี ส่วนราชการอำเภอรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง กำนัน...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่​ 23 มีนาคม​ 2564 ณ อำเภอ​จอม​พระ​ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่​ 1โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางจันทร์​เพ็ญ​ กิติภัทย์พิบูลย์​...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 22 เมษายน 2564 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมส่งมอบชุด hygiene kit ซึ่งประกอบด้วย แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าขนหนูผืนเล็ก จำนวน 100 ชุด...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 22 เมษายน 2564 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 25 และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์...