เลือกหน้า
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอบางระจัน และนางอรุโณทัย อาดัม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางระจัน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายชุน ทองช้อย...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอบางระจัน พร้อมด้วยนางอรุโณทัย อาดัม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางระจัน นายวระ คำรอด นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ พร้อมทั้ง จนท.สนง.พมจ.สิงห์บุรี สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต.ได้ลงพื้นที่เพื่อนำรถวีลแชร์...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอบางระจัน พร้อมด้วย นางอรุโณทัย อาดัม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางระจัน ให้การต้อนรับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ในการเดินทางมาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มาบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในโรงพยาบาล...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดสิงห์บุรี แห่งที่ 2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)ก่อนกลับบ้านและได้บริจาคเงิน 76,800 บาท...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาธนาคมานุสรณ์ วัดโพธิ์แก้วนพคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี...