เลือกหน้า
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เ นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน รายนางสาววันคำ กัณทะวงศ์วาร อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 28...