เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของท่านณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ท่านเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยพันจ่าเอกราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ นายอำเภอห้วยคต พร้อมด้วยพันเอกณพัฒน์ ปกป้อง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 นายสมบัติ...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของท่านณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ท่านเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยพันจ่าเอกราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ นายอำเภอห้วยคต ได้มอบหมายให้ นายภราดร ทุ่มทอง ปลัดอำเภอห้วยคต ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอห้วยคต...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของท่านณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ท่านเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยพันจ่าเอกราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ นายอำเภอห้วยคต ได้มอบหมายให้ นายภราดร ทุ่มทอง ปลัดอำเภอห้วยคต ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอห้วยคต...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ พ.จ.อ.ราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ นายอำเภอห้วยคต มอบหมายให้นายภราดร ทุ่มทอง ปลัดอำเภอห้วยคต นำข้าวกล่องจำนวน 50 กล่องมอบให้ผู้กักตัว บ้านน้ำซับหมู่ที่ 6 ตำบลสุขฤทัย โดยได้รับการสนันสนุนข้าวจาก...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ...