เลือกหน้า
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส (ชุดที่3) ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี2...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางจีราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง/อาสาสมัครพยาบาล พญ.นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร อาสาสมัครแพทย์เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส/อาสาสมัครพยาบาล...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี2 (Plus One Blood...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ปิดหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางนัยนา ฤทธิภักดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต...