เลือกหน้า
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบชุดยังชีพ ให้กับ นางธัญชนก สมนาค ประธาน อพม. จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 ชุด เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูงของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)...
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม...
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี...
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร โดย พระพรหมเวที...
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และนายสุรเชน จันทร์คูณ...