เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอกระสัง

กิ่งกาชาดอำเภอกระสัง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง นางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่ ตำบลกันทรารมย์และตำบลหนองเต็ง...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปรุงอาหาร ครัวเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดทำข้าวกล่อง จำนวน 560 กล่อง ณ...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย...
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางธารตะวัน จรูญพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เเละคณะเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนายเอกชลิต ผลสีทอง...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอลูกกา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต (COVID-19) พร้อมน้ำดื่ม สภากาชาดไทย...