เลือกหน้า
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับ นายกำธร เนียมแสง ประธาน อพม. อำเภอสามพราน...
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปส่งต่อแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มอบหน้ากากอนามัยและนมกล่อง ให้กับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม...
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มอบชุดยังชีพ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 “มีแล้วแบ่งปัน” จำนวน 60 ชุด ให้กับ...
นครปฐม

นครปฐม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนประจำจังหวัดนครปฐม เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม...