เลือกหน้า
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครัวเรือนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 13...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ราย...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะฯ...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 15 มิถุนายน2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model :...