เลือกหน้า
สงขลา

สงขลา

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นางภาวดี ปาละวงศ์ นายกกิ่งกาชาดฃอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย...
สงขลา

สงขลา

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี พร้อมด้วยนางภาวดี ปาละวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพสต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เยี่ยมและให้กำลังใจ...
สงขลา

สงขลา

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายช้ยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี พร้อมด้วยนางภาวดี ปาละวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 3...
สงขลา

สงขลา

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายช้ยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี พร้อมด้วยนางภาวดี ปาละวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ปลัดอำเภอ ผบ.ร.5 พัน 3 ค่ายมหาจักรีสิรินธร สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม....
สงขลา

สงขลา

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายช้ยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี พร้อมด้วยนางภาวดี ปาละวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ปลัดอำเภอ ผบ.ร.5 พัน 3 ค่ายมหาจักรีสิรินธร สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม....