เลือกหน้า
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด 19 ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากระบบแอพพลิเคชั่น...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีมอบชุดให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifer with Integrated Flow Genertor) พร้อมอุปกรณ์สายเพิ่มเติม...
ชลบุรี

ชลบุรี

 วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสุภาพร เทียนไชย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ฝ่ายปกครอง และกำลังพลจากศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้ร่วมกันบรรจุชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564   นางวันทนีย์ เฉิดผาด รักษาการนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ  นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอาวุโส นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ลงเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 ในพื้นที่ตำบลสัตหีบ...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 20 เมษายน 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมลงพื้นที่สำรวจบ้านเพื่อพิจารณาซ่อมแซม และสร้างบ้าน...