เลือกหน้า
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ภริยานายอำเภอวาปีปทุม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ รพ.สต ผู้นำชุมชน...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ภริยานายอำเภอวาปีปทุม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ รพ.สต ผู้นำชุมชน...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ผู้นำชุมชน...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ,เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย รายนายประเสริฐ เนตรภักดี อายุ 85 ปี...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางนวลน้อย วีระพันธ์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยแพทย์/พยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม และผู้มาบริจาคโลหิต เพื่อให้กำลังใจในสถานะการณ์ภาวะวิกฤติ...