เลือกหน้า
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอโนนนารายณ์ ส่วนราชการอำเภอโนนนารายณ์ กำนัน...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมปฏิบัติหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามจุดต่างๆ...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ลูกจ้างTST กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอจอมพระ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์...