เลือกหน้า
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 1ุ6 เมษายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ รศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา รองนายกเหล่ากาชาดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดนครราชสีมา ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้กักตัวโรค COVID -19 ณ จุดบริการประชาชน...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 19 เมษายน 2564 เนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบข้าวกล่อง จำนวน 80 กล่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลสนาม อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปรุงอาหารและรับการสนับสนุนจาก – ครัวเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ข้าว...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปรุงอาหาร และรับการสนับสนุนอาหารปรุงสุกจาก-...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 15 เมษายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา รับมอบพัดลมจำนวน 19 ตัว จากวัดหลักร้อย อ.เมือง จ.นครราชสีมา...