เลือกหน้า
พะเยา

พะเยา

สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาระหว่างธันวาคม 2563  – เมษายน 2564
ลำปาง

ลำปาง

สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางระหว่างธันวาคม 2563  – เมษายน 2564
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐานิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ลูกจ้างคนพิการสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอหนองม่วง ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 44 ชุด ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหนองม่วง จ.ลพบุรี...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมมอบไข่ไก่ และเครื่องบริโภค ให้แก่ผู้แทนฯ...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายให้นางสมยา  ศรีขาว  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานจังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการทุนการศึกษา...