เลือกหน้า
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข นางสุวภี อุไรวรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด น้ำดื่ม 350 ml จำนวน 100 โหล จาก...