เลือกหน้า
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอีคคีภัย บ้านของนายแพร พุทธรักษา บ้านเลขที่ 122 บ้านนาสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกก่ง...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 285 หมู่ 8 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหัวตะพาน ยอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน 145 ราย...
กิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก

กิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ร่วมส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ซึ่งได้รับมอบจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 นางจันทรา ศิริมาศกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายประกาย ศรีเหมือน กำนันตำบลโนนเจริญ นางสมเกียรติ ศรีเหมือน คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ...