เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูงโควิด-19 ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมใจฝ่าวิกฤติ COVID -19 ประจำปี 2564 จำนวน 75 ชุดในอำเภอนาโยง ม.4 , ม.5 , ม.7...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 21 เมษายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม อ.วังวิเศษ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 56 ราย ได้โลหิต 53 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 21,200 ซีซี....
ตรัง

ตรัง

วันที่ 23 เมษายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ร้านมันตรา จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 69 ราย ได้โลหิต 57...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 35 ราย...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูงโควิด-19 ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมใจฝ่าวิกฤติ COVID -19 ประจำปี 2564 จำนวน 75 ชุดในอำเภอนาโยง ม.4 , ม.5 , ม.7...