เลือกหน้า
สงขลา

สงขลา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำโดย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางฉลวย พงศ์สุวรรณ นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางเยาวลักษณ์ จันทรปาน ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นำบุคลากร เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ บรรจุชุดกิ๊ฟเช็ตป้องกันโควิด 19 ประกอบด้วย...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นำชุดกิ๊ฟเซ็ตป้องกันโควิด 2019 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ชุด...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับมอบสิ่งของจาก ดร.กัญญ์ฐณัฐฐา ไตรสรณกุล  ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ (ในนามของนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)...
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้กิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ นำรถเข็นวิลแชร์เพื่อมอบให้กับนางสาวแก้วจิตใส เทศกูล บ้านเลขที่ 15 บ้านน้อยแสงตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ...