เลือกหน้า
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ รพสต โนนหนามแท่ง...
ตาก

ตาก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ลงพื้นที่ แจกหน้ากากอนามัย Surgical Mask และ แอลกอฮอล์สเปรย์ 50 ml  เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานการณ์โควิด – 19 ให้แก่ประชาชน...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ...
ตาก

ตาก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หอประชุม กศน.อำเภออุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง       ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ...
ตาก

ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...