เลือกหน้า
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยม เด็กชายอิทธิพัทธ์ พงษ์อนันต์ ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยม นายทวีศักดิ์ สิตะเสน ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  มอบหมายให้ นางชูศิลป์ ว่องวิกย์การ นางพัฒศรี พัฒนาภรณ์ นางสาวจิราพร กิจธัญญปรีดา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
ตาก

ตาก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมี ร.อ.อำนาจ มหันตรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังเจ้า...
ตาก

ตาก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายบรรจง  ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา/ประธานที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอสามเงา สาธารณสุขอำเภอสามเงา และกรรมการกิ่งกาชาด/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุติดเตียง ราย...