เลือกหน้า
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯและกิ่งกาชาดอำเภแม่ริม ได้เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับที่นอนน้ำยางพารา ประจำปี 2563 รายนายก๋วน...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 23 มีนาคม 2564 กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันอังคาร) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 54 ยูนิต และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 12 ราย...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 22 มีนาคม 2564 กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันจันทร์) พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทรายได้โลหิตทั้งสิ้น 100 ยูนิต...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (กาชาดทีมวันศุกร์) พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่อายร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางรุ่งระวี มีทองคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการการเรียนรู้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกินดารของจังหวัดเชียงใหม่...