เลือกหน้า
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่วงก์ นำโดยนายสมชาย ธีรางกูร...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่วงก์ นำโดยนายสมชาย ธีรางกูร...
ตราด

ตราด

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางจิตสุดา พุทธเกสร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ พื้นที่ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จำนวน 4 ราย...
แพร่

แพร่

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ ห้างมาร์คโฟร์ พลาซ่า...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  23 มีนาคม 2564 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนงลักษณ์  รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ...