เลือกหน้า
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนงาน ตำบล มั่นคง...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนงาน ตำบล มั่นคง...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 .เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนงาน ตำบล มั่นคง...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบมหายให้ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน...
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนงาน ตำบล มั่นคง...