เลือกหน้า

ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีดาวน์โหลด...
ระนอง

ระนอง

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางปวีณ์ริศา เกิดสม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ส่งมอบ ‘ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน’ ประจำปี 2563 ตามโครงการ ไม้เท้าเลเซอร์...
ระนอง

ระนอง

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางปวีณ์ริศา เกิดสม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนอง...
เชียงราย

เชียงราย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย...
เชียงราย

เชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) ตำบลแม่ลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด...