เลือกหน้า
เพชรบุรี

เพชรบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และกรรมการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอำเภอท่ายาง นายอำเภอเขาย้อย พมจ.พบ. สสจ.พบ. อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ๆเกี่ยวข้อง ได้ออกเยี่ยมและตรวจสอบข้อเท็จจริงรายนฐพล พุ่มสมบัติ...
เพชรบุรี

เพชรบุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำโดย ผศ. ดร. พัชรินทร์ สุริยวงศ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำนักศึกษาวิชาภาษาไทย...
เพชรบุรี

เพชรบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี...
เพชรบุรี

เพชรบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมกับนายอำเภอเมืองเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี สถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี และผู้นำท้องถิ่น เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อยู่อาศัย 1 ราย คือ...
เพชรบุรี

เพชรบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับนายอำเภอชะอำ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลชะอำ และเทศบาลชะอำ เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวหนูน้อย วัย 1 ขวบ 4 เดือน...