เลือกหน้า
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบถุงยังชีพ “ปันน้ำใจ สู้ภัยCOVID-19”...
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ นายช้วน เหรียญไพโรจน์ อายุ 69 ปี...
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส น.ส.มะลิสา อ่วมอ้อ อายุ 28 ปี...
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย...
สุรินทร์

สุรินทร์

วันที่​ 13 มกราคม​ 2564 เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สุรินทร์​ ร่วมกับ​โรงพยาบาล​สุรินทร์​ โดย​นาง​จันทร์​เพ็ญ​ กิติภัทย์​พิบูลย์​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สุรินทร์​ พร้อมด้วย​คณะกรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สุรินทร์​ ออกรับ​บริจาค​โลหิต​ ณ...