เลือกหน้า
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 27 มกราคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ขนย้ายเครื่องอุปโภคบริโภค เตรียมจัดชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมผง หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 30 มกราคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ลงพื้นที่เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลชัยมงคล ร่วมกับสนง.ปภ.สค./  สนง.พมจ.สค./ จนท.กองพิสูจน์หลักฐาน/ อำเภอเมืองฯ/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี นายณัฐพงศ์ (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ความว่า...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี นางสาวสุมาลี (นามสมมุติ) อายุ 36 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา...