เลือกหน้า
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี แพทย์/พยาบาล/หน.หน่วยงานปฐมภูมิ รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ผู้ใหญ่บ้าน...
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางวิภารัศมิ์ มหาดำรงค์วัฒน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 24 มกราคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางฐิติพร ศิริโกศล นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 21 ครอบครัว ดังนี้1....
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รพ.สต.บ้านโพธ์เย็น...