เลือกหน้า
ตรัง

ตรัง

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตรัง โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจ.ตรัง นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีนางลักษณาพร...