เลือกหน้า
พิจิตร

พิจิตร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนสภากาชาดไทย มอบแท่นเหยียบกดเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จำนวน 2 แท่น โดยมี นางเปล่งฉวี สกนธรัตน์...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นางสุพัตรา แร่ทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยม...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสายสมร วาณิชวิเศษกุล และนางวาสนา นวลนุกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต...
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร อยู่บ้านเลขที่ 57 ซอยธรรมกุล ถนนรัฐบำรุง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร...