เลือกหน้า
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 23 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล นางทัชชญา พลเยี่ยม และนางนภาภรณ์ เมฆฉิม...
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี จิตอาสาพระราชทาน ปลัดอำเภอศรีมโหสถ สาธารณสุขอำเภอ อสม....
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี จิตอาสาพระราชทาน ปลัดอำเภอศรีมโหสถ สาธารณสุขอำเภอ อสม....
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร/นายอำเภอบ้านนาสารมอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับโลหิตจำนวน 271 ราย 108,400 ซีซี รับบริจาคดวงตาจำนวน 12 ราย รับบริจาคอวัยวะจำนวน 12 ราย ณ...