เลือกหน้า
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ภริยานายอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางนวลน้อย วีระพันธ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยแพทย์/พยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม และผู้มาบริจาคโลหิต เพื่อให้กำลังใจในสถานะการณ์ภาวะวิกฤติ...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เขตพื้นที่ อำเภอเชียงยืน ลงพื้นที่เยี่ยมดูอาการผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบรถเข็นและที่นอน ให้กับ...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางรัชนี อยู่ยงศิลป์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยแพทย์/พยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม และผู้มาบริจาคโลหิต เพื่อให้กำลังใจในสถานะการณ์ภาวะวิกฤติ COVID-19 ณ...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ตัวแทนอำเภอเมืองมหาสารคาม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้นำชุมชน...