เลือกหน้า
ตราด

ตราด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจันทรา องอาจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เยี่ยมและมอบตู้เย็น จำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม...
ตาก

ตาก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่บริหารและคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและติดตาม...
ตาก

ตาก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่บริหารและคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและติดตาม...
ตาก

ตาก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ลงพื้นที่ดำเนินการเชิงรุก แจกหน้ากากอนามัย Surgical Mask ให้แก่ประชาชนทั่วไปและพ่อค้าแม่ค้า ที่หน้าบริเวณโรงพยาบาลท่าสองยาง...
ตาก

ตาก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง...