เลือกหน้า
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 มีนาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี...