เลือกหน้า
ตาก

ตาก

วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเครื่องครัวบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ให้แก่อำเภอแม่สอด โดยมี ปลัดอำเภอแม่สอด เป็นผู้รับมอบแทน...
ตาก

ตาก

วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 1,200 ชิ้น ให้แก่อำเภอแม่สอด โดยมี ปลัดอำเภอแม่สอด รับมอบแทน...
ตาก

ตาก

วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 1,200 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด โดยมี นายชิด บุญมาก...
ตาก

ตาก

วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางสาวนฤมล พรมวาหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)...
ตาก

ตาก

วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Surgical mask จำนวน 30,000 ชิ้น จาก สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...