เลือกหน้า
ยะลา

ยะลา

วันที่ 8 มกราคม 2564 รองนายกกิ่งกาชาด พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุกทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีครัวเรือนได้รับผลกระทบจำนวนประมาณ 125...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสุภาภรณ์เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะ ได้มามอบชุดธารน้ำใจกู้วิกฤติโควิด 19 จำนวน 142 ชุด ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยมีนายวันชาติ วรรณพรหม...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดและจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอปะเหลียน...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางพัชนี สมศักดิ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง(ภริยานายอำเภอนาโยง) พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอนาโยง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่  25  มกราคม 2564 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร...