เลือกหน้า
พัทลุง

พัทลุง

วันศุกร์ที่  5 กุมภาพันธ์  2564 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางปิยะฉัตร  อุสาหะ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จำนวน 6...