เลือกหน้า
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางฐิติพร ศิริโกศล นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
หนองคาย

หนองคาย

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย คณะกรรมการและ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1....
สงขลา

สงขลา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563​ นางกัญจนา​ เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย​ปลัด​อาวุโสอำเภอระโนด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ออกเยี่ยมติดตามผลการเรียน การใช้เงินทุนการศึกษาและการใช้ชีวิตของนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...