เลือกหน้า
น่าน

น่าน

วันที่  1 กุมภาพันธ์  2564 นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครับผู้ประสบภัยครอบครัวนางอิ่น แตงกันทา บ้านเลขที่...
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางปรียา ศรประสิทธิ์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ โครงการเยี่ยมยาม ถามไถ่ ห่วงใยผู้ป่วยและนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 5 มกราคม 2563 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยม นายมูฮำหมัดอารีมัน ดือเร๊ะ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตองออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือ จำนวน 4,000 บาท แก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์...