เลือกหน้า
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ   ออกเยี่ยมครอบครัว...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางรัชชุมา  บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย บ้านของนางสาวฐิตาชญา  โสมรักษ์ บ้าเลขที่  148 หมู่ 14 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอและผู้นำท้องถิ่น...
ตาก

ตาก

วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 1,200 ชิ้น ให้แก่อำเภอแม่ระมาด โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ระมาด รับมอบ...