เลือกหน้า
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด...
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการเหล่ากาชาด...
สระแก้ว

สระแก้ว

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รักษาการแทนนายอำเภอเมืองสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการกาชาดห่วงใย...
ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกเยี่ยมช่วยเหลือนายช้วน เหรียญไพโรจน์ อายุ 69 ปี ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการ ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา ”...
เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2564 ณ...