เลือกหน้า

โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 9.30 น.นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ จำนวน 24 ท่าน...
ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”...
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” ตามหนังสือเชิญชวนจากสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ให้เหล่ากาชาดพิจารณาจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมี นายวันชัย คงเกษม...