เลือกหน้า
มหาสารคาม

มหาสารคาม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายเกียรติศักดิ์. ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นางพรศรี. ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ,คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวนางเฉลียว รองเนียม อายุ 75 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านพักในสนามกอล์ฟ (ค่ายจิรประวัติ)...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวเด็กหญิงสุทธิกานต์ ทองชื่น อายุ 4 ปี พิการทางสติปัญญาและร่างกาย ซึ่งอยู่ในความดูแลของป้าและย่า...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ คณะกรรมการ...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้กำลังใจ และขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ...