เลือกหน้า
สุราษฏร์ธานี

สุราษฏร์ธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานีเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดดอนนกเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี และ...
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บ้านเลขที่ 69 ม.1 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทอง...
กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก

กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอหล่มสัก นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบที่นอน ผ้าห่ม และมุ้ง ให้กับ นายณรงค์ฤทธิ์ แร่นาค ผู้ยากไร้ ต้องเลี้ยงดูบุตรชาย 1 คน...
กิ่งกาชาดอำเภอเชียงดาว

กิ่งกาชาดอำเภอเชียงดาว

วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงดาว ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้สูงอายุ ยากไร้ และผู้พิการ จำนวน 6 ราย ได้แก่1. นางสายทอง ฟางคำ หมู่ 4 ตำบลเชียงดาว2. นางศรีนวน ใจหอม หมู่ 4 ตำบลแม่นะ3. นายบุญช่วย ศรีสุข หมู่ 1 ตำบลทุ่งข้าวพวง4. นางอุษา หมื่นไชย...
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอีคคีภัย บ้านของนายแพร พุทธรักษา บ้านเลขที่ 122 บ้านนาสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกก่ง...