เลือกหน้า
ตาก

ตาก

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ตลาดสดวังหินและตลาดสดเทศบาลเมืองตาก  นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมกับเทศบาลเมืองตาก ร่วมแจก เจลทำความสะอาดมือ หน้ากากอนามัยแบบผ้า และ คำแนะนำการใช้หน้ากากอนามัย...
ตาก

ตาก

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ และผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมรับมอบ Face Shield จำนวน 500 ชิ้น จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการ และนางอรอนงค์ ชมก้อน...
ตาก

ตาก

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด...
ตาก

ตาก

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสมชัย เจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ ณ ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
ตาก

ตาก

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสมชัย เจริญรุ่งโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นแที่ ณ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...